Інформація для громадян, які отримують виплати, відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки

Інформація для громадян, які отримують виплати, відповідно до Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 №853 

(договори про надання часткової компенсації відсотків 2003-2006 років)

 

З метою реалізації Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N853, між Вами (далі - Позичальник) та регіональним управлінням/іпотечним центром Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі-Фонд) був укладений Договір про надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, згідно якого Фонд має право розпоряджатися коштами часткової компенсації та здійснювати контроль за їх цільовим використанням Позичальником, а також може достроково розірвати Договір у визначених ним випадках та порядку,  переглядати  розмір часткової компенсації у разі зміни розміру облікової ставки Національного банку з урахуванням виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором та коштів, передбачених на часткову компенсацію у державному бюджеті на відповідний рік.

Враховуючи, що відповідно до постанов Національного банку України від 15.07.2014 №417, від 12.11.2014 №719, від 04.02.2015 №81 та від 02.03. 2015 №154 “Про регулювання грошово-кредитного ринку” розмір облікової ставки Національного банку підвищено та встановлено на рівні 12,5%; 14%; 19,5% та 30% річних відповідно, Фондом прийнято рішення щодо звірки із Вами розрахунків станом на 01.04.2015 р.

З цією метою Вам необхідно до 25.05.2015:

  1. отримати в банку, яким надано кредит із частковою компенсацією відсотків за Договором, інформацію за формою, що додається,  та надати її до Фонду;
  2. підписати з Фондом Акт звірки за формою, що додається.

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно із Цивільним кодексом України ненадання Вами запитуваної інформації є підставою відстрочення надання Вам часткової компенсації відсотків на відповідний строк.

       

Додаток 1: проект листа-звернення до Банку-кредитора.

Додаток 2: проект Акту звірки розрахунків між Фондом та Позичальником станом на 01.04.2015.