Інформація для споживача

Прийом звернень громадян щодо роботи Держмолодьжила та його регіональних управлінь / Іпотечного центру в м.Києві та Київській області

Громадяни України мають право звернутися до  Держмолодьжитла із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються її статутної діяльності, з заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.    

До звернення, що надходить до Держмолодьжитла,згідно класифікації відповідно до видів, установлених статтею 3 Закону України «Про звернення громадян» належать: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга.

Клієнтам Держмолодьжила та його регіональних управлінь / Іпотечного центру в м.Києві та Київській області у випадку порушення їхніх прав насамперед варто звертатися з письмовою скаргою на ім’я керівника відповідного регіонального управління / Іпотечного центру в м.Києві та Київській області. Якщо регіональне управління / Іпотечний центр в м.Києві та Київській області не реагує навіть після скарги, варто звертатися до Держмолодьжитла.

З питань захисту прав споживачів можна звернутись до Національного банку України. Детальну інформацію про порядок розгляду звернень споживачів Національним банком України розміщено на офіційному сайті Національного банку України : https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection , розділ “Захист прав споживачів” офіційного Інтернет-представництва Національного банку.